همین که در این لحظه شروع به خواندن این مطالب نمودید گواه این است که از اهمیت ملک و مسايل ملکی در جامعه آگاه هستید. البته باید گفت جزو افراد پیشرو در جامعه و محدودی هستید که به دنبال افزایش اطلاعات حقوقی خود میباشند .به همین جهت از تطویل مطلب در مقدمه خودداری نموده و سریعا به اصل مطلب خواهیم پرداخت .

سعی شده است تمامی مشکلات و مسايل حقوقی ملکی را به همراه راه حل در دسترس شما قرار دهیم.

برخی از دعاوی ملکی عبارتند از :

 

خلع ید :

به عبارت ساده یعنی ملک تان را از دست دیگری دربیاورید و در ۲ صورت کلی ممکن است بروز کند : بدون اجازه شما ملک را در اختیار گرفته و شما راضی به این موضوع نیستید و یا اینکه در ابتدا با اجازه شما ملک را در اختیار گرفته و حالا مدت زمان تعیین شده به اتمام رسیده و دیگر راضی به ادامه این موضوع نیستید. در هر صورت میخواهید ملک را از تصرف غیر خارج سازید. عبارت خلع ید فاقد وصف کیفری میباشد و میبایست در مراجع حقوقی پیگیری شود.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک :

یک قرارداد عادی تنظیم نمود و ضمن آن ملکی مورد خرید و فروش قرار گرفته . چنانچه شخص فروشنده اقدام به سند زدن به نفع خریداد نکند ، این مضوع مطرح میشود که خریدار مستقیما به دادگاه مراجعه کرده و تقاضا کند که برایش سند صادر شود .البته که شرایط خاصی برای این اقدام ضروریست.

الزام به تحویل مبیع  :

همانگونه از عبارت پیداست ، فروشنده از تحویل ملک به خریدار امتناع می نماید و تفاوت این عبارت با الزام به تنظیم سند در این است که بحث سند مطرح نیست و صرفا تحویل فیزیکی ملک بررسی میشود. چنانچه خریدار وجه را پرداخته باشد از طریق دادگاه میتواند فروشنده را مجبور به تحویل ملک نماید.

رفع تصرف عدوانی  :

تصور نمایید به دلیلی ملکی در تصرف شماست و اصلا مهم نیست که مالک آن هستید یا مساجر ، عاریه گرفته اید یا هر مورد دیگری. حال مشکل این است که شخص دیگری بدون اجازه شما همان ملک را به تصرف خود درآورده و شما درصدد باز پس گرفتن آن هستید .نکته ایی که قابل تامل است عدم لزوم مالکیت شما نسبت به ملک میباشد. یعنی همین که شما تحت هر عنوانی متصرف ملکی باشید،‌ در حمایت قانون هستید که متصرف جدید را با شکایت یا دادخواست مجبور به رفع تصرف عدوانی نمایید.

دستور فروش ملک مشاع :

 کم نیست تعداد املاکی که بیش از یک مالک داشته باشد وهرگاه بیش از یک نفرمالک ملکی باشند ، عبارت مشاع به گوش میرسد.

ممکن است مالکین برای فروش ملک به اتفاق نظر نرسند ، مثلا یکی تصمیم دارد سهم خودش را بفروشد و دیگری به هیچ وجه نمیخواهد این اتفاق بیفتد .در مواردی که عده ایی تحت عنوان ارث ملکی را به دست می آورند عبارت فروش مال مشاع بسیار رایج بوده ولی فقط در این مورد نیست . در هر صورت که شما تنها مالک ملکی نیستید و دیگر مالک یا مالکین همانند شما آماده فروش نیستند میتوانید از محاکم صالح کمک گرفته به نتیجه مطلوب برسید.

تخلیه ملک  :

تخلیه ملک در موارد اجاره مطرح میشود و در دیگر موضوعات قابل رسیدگی نیست . تفاوت هایی میان خلع ید ، تصرف عدوانی و تخلیه وجود دارد که در عمل بسیار حائز اهمیت بوده و دادگاه ها نیز مو به مو اجرا میکنند. تخلیه حقی است که قانونگذار برای موجر قائل شده تا اگر مستاجر به تعهدات خویش عمل نکرد باعث تضرر موجر یا همان مالک نشود. درصورتی موعد اجاره منقضی شده ویا مستاجر از پرداخت اجاره بها سر باز میزند میتوان با توصل به دستور ویا حکم تخلیه وی را از خانه بیرون نمود.

رفع مزاحمت  :

بر خلاف تصرف عدوانی یا ممانعت از حق ،‌در بحث مزاحمت ، حقی از شما گرفته نشده بلکه آسایش شماست که در معرض خطر است. اگر در همسایگی تان کارخانه پر سر و صدایی باشد میتوانید مستمسک این عامل قانون شوید. هر موردی که شما را به تنگ آورد و به دستور قانون و حاکم ایجاد نشده باشد قابل پیگیریست.

رفع ممانعت از حق :

یک مثال ساده برای ممانعت از حق همسایه شماست که ماشینش را در مقابل پارکینگ شما متوقف نموده و مانع ورود شما شده است. خیلی ساده و راحت اینکه قانونا حق شماست که به راحتی وارد پارکینگ شوید اما شخصی مانع استفاده از این حق میشود . در هر صورتی قانون، عرف و شرع برای شما حقی قائل شده باشد و دیگری مانع آن باشد از این عبارت به خوبی استفاده نمایید.