اخذ گواهی پایان کار ساختمانی

 

یکی دیگر از مقدمات و لوازم مورد نیاز جهت اخذ سند علاوه بر صورتمجلس تفکیکی ، گواهی پایان کار میباشد . پیش از شروع به ساختن می بایست از نهاد مرتبط در شهرداری پروانه ساخت گرفت که در آن مشخصات ساختمان ذکر میگردد. گواهی پایان کار هنگامی صادر می شود که سازه پس از اتمام کار با پروانه مطابقت داده شده و اختلافی مشاهده نشود.

در مورد گواهی وایان کار ساختمانی نکات زیر لحاظ میشود :

 

۱.  هزینه های مربوط به گرفتن سند و پایان کار معمولا بر عهده سازنده خواهد بود ولی سازنده و مالک میتوانند به نحو دیگری هم توافق کنند.

۲.  به طور کلی حضور مالک یا مالکین به همراه سند و دیگر مدارک جهت اخذ پایان کار الزامی است لیکن به جهت اجرای راحت تر سازنده با وکالتنامه ایی از جانب نامبرده به ادارات مربوطه مراجعه مینماید.

 

۳.  در صورتیکه سازنده در تاریخ مقرر گواهی پایان کار نگیرد یا تعهدات قید شده دیگردر قرارداد را به هر نحوی انجام ندهد مالک میتواند الزام ایشان را از طریق مراجع قضایی بخواهد و همچنین خسارت تاخیر در ایفای تعهد را هم مطالبه کند.

۴.  در صورتیکه مالک جریمه مربوط به ماده 100 را پرداخت نکند حکم تخریب از سوی شهرداری به مالک ابلاغ خواهد شد.هر چند در دیوا عدالت اداری قبل شکایت می باشد.

۵.  حتما نیازی نمیباشد که ملک آزاد باشد و در صورتیکه توقیف هم شده باشد میتوانید پایان کار دریافت کنید.

۶.  قبل از گرفتن گواهی پایان کار میتوان یکی از واحدها را فروخت ولی باید از جانب فروشنده مهلت مناسبی برای تنظیم پایان کار و سند قید گردد و برای مدت بیشتر از آن ضرر و زیان در نظر گرفته شود.