به هر دلیلی  که پولی از کسی طلبکار هستید می توانید با دادخواست مطالبه وجه به پول خودتون برسید.
اختلاف حسابهایی ناشی از:

قراردادهای تجاری، خرید و فروش ، قرض ، چک و غیره را می توان با این نوع دادخواست مطالبه کرد.


ما با دقت مدارک و ادله شما رو بررسی و با شناخت رویه و عرف دادگاه ها بهترین مسیر رو طی می کنیم.


می توانیم با اقدام به موقع اموال بدهکار را توقیف کنیم تا به هیچ وجه حقی از شما ضایع نشود.
می توانیم با اقدامی مناسب به شما کمک کنیم تا هزینه های دادرسی را پرداخت نکنید.
می توانیم ارزش روز پول را از دادگاه تقاضا  کنیم .
در برخی موارد حتی با اقدامات زیرکانه کار را به صلح رسانده و بدون نیاز به دادگاه حق موکل را زنده ساخته ایم.

 


 

انواع دادخواست حقوقی مطالبه وجه

اصطلاح مطالبه وجه در حقوق بسیار گسترده بوده و بسیاری از دعاوی حاال حاضر موجود در کشور را تشکیل میدهد.

به نوعی غالب دعاوی، مبتنی بر اختلافات ناشی از پول میباشد . بر هر طریقی که شما از شخصی پولی میخواهید به احتمال زیاد مشمول دعوی مطالبه وجه شود.  تمامی موارد ممکنه در این مقوله را در لیست زیر آورده ایم تا بتواند راهنمایی باشد برای مسايل مالی شما عزیزان.

 

الف ) اهم عناوین به ترتیب حروف الفبا:

 • استرداد وجه
 • دادخواست مطالبه اجرت المثل
 • دادخواست مطالبه ثمن معامله و قرارداد
 • دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع .
 • دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع .
 • دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع .
 • مطالبه خسارت
 • مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
 • مطالبه طلب
 • مطالبه وجه اسناد تجاری مانند چک و سفته
 • مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

 

ب) دیگر عناوین :

 • دادخواست مطالبه حق الوكاله /حق داوري/هزينه كارشناسي .
 • دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي .
 • دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر .
 • دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان.
 • دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختماني .
 • دادخواست مطالبه وجه ثمن مورد معامله مال غير.
 • دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهر نويس.
 • دادخواست مطالبه وجه چك خارجي .
 • دادخواست مطالبه وجه رسيد عادي /فاكتور/قرض الحسنه .
 • دادخواست مطالبه وجه ضمانت .
 • دادخواست مطالبه وجه دلالی.
 • مطالبه وجه ضمانت و سپرده