چشم انداز ما در ۵ سال آینده این است که:
۱. سواد حقوقی جامعه در حد نیاز و برای امور سطحی افزایش چشم گیری داشته باشد و به این ترتیب بسیاری از مشکلات بزرگ که از یک نکته کوچک حقوقی نشات گرفته بر طرف می شود.
۲. تخصصی شدن وکالت در ایران از اهداف ما می باشد ،‌به این نحو که برای هر موضوع فقط از افراد متخصص در همان یک حوزه استفاده شود. 
۳. بهره گیری از دنیای مجازی برای برقراری جلسات تجاری و یا ارايه مششاور حقوقی ،‌از محل کار یا منزل شما تا دفاتر ما
۴. گسترش شعبات فرامرزی٫ در حال حاضر دفاتر ما در آمریکا و انگلیس در حال خدمت رسانی هستند و در نظر داریم در کشور هایی مانند ،‌ امارات متحده عربی ،‌ترکیه ،‌چین ،‌آلمان ، فرانسه و برزیل  دفاتر را افتتاح نماییم.